lekkie zachmurzenie 25.83 °C, lekkie zachmurzenie

Youtube

Menu

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Przedmiotem projektu jest udostępnienie przez Urząd Miasta Sławkowa nowego kanału komunikacji z odbiorcami usług skierowany do wszystkich podmiotów (mieszkańców i przedsiębiorców) zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Urzędu Miasta wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Stworzenie w pełni transakcyjnych i spersonalizowanych e – usług zmniejszy ilość wizyt w Urzędzie, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów tak Urzędu, jak i obywatela, skróci czas dotarcia
do informacji oraz zwiększy przejrzystość pracy Urzędu. Udostępniony system zapewni informowanie o konieczności dokonania czynności administracyjnych dla Klientów Urzędu oraz poprawi bezpieczeństwo publiczne poprzez powiadamianie i informowanie m. in. o zagrożeniach meteorologicznych oraz innych zdarzeniach losowych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie organowi administracji publicznej, obywatelom
i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

 • zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości;
 • zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość
  dla obywateli – w tym i przedsiębiorców;
 • zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Sławkowa – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów
  do europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Cele szczegółowe projektu to:

 • poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Sławków drogą elektroniczną;
 • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu;
 • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi oraz geoprzestrzennymi Miasta Sławkowa;
 • usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych i zasobów typu GIS, a także stworzenie im możliwości komunikacji
  z Urzędem drogą elektroniczną;
 • podniesienie efektywności poboru podatków i opłat.

W ramach realizacji projektu Gminy Sławków zostaną wdrożone 22 e – usługi. Jedną z zalet Projektu będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności
(w tym należności podatkowe) oraz indywidualnego poinformowania o konieczności dokonania czynności administracyjnych przez poszczególne podmioty np. mieszkańców Gminy. Poszerzeniem funkcjonalności stworzonego w ramach Projektu systemu będzie zintegrowanie usług publicznych z szeregiem informacji przestrzennych pomocnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.

Wymiernym efektem realizacji Projektu będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych Gminy, w tym procesów dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych
oraz obsługi gospodarki odpadami.

Aby uruchomić planowane do wdrożenia rozwiązania aplikacyjne oraz elektroniczne usługi publiczne konieczna jest rozbudowa infrastruktury technicznej przez dostarczenie:

 • Serwera;
 • Macierzy Fibre Channel z wyposażeniem;
 • Switcha SAN z wyposażeniem;
 • UPS Rack;
 • Oprogramowanie do serwera;
 • Biblioteki taśmowej z taśmami (10 taśm);
 • Zestawów komputerowych z systemem operacyjnym wraz z UPS oraz oprogramowaniem antywirusowym;
 • Switcha do sieci LAN.

W celu uruchomienia przedmiotowych e-usług niezbędne jest również nabycie licencji
na moduły oprogramowania komputerowego wraz z towarzyszącymi im pracami wdrożeniowo-szkoleniowymi w zakresie:

 • informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych;
 • informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacji z firmami wywozowymi;
 • informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych;
 • informacji z prowadzonych ewidencji;
 • możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji;
 • wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą;
 • zintegrowanego systemu powiadamiania klienta;
 • analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 • systemu informacji przestrzennej.

Projekt pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie oraz z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wynosi 1 544 525,68 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 280 577,64 zł, natomiast w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dofinansowane zostało 67 360,90 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w marcu 2018 roku.

 

 

 

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.